[English][castellano]
[Pàgina resum a sourceforge] [Talp on-line]

Talp(mat)

Vull dedicar aquest projecte al meu amic Robert Bernades Corrons, que em va ensenyar que programar no era tan diferent de programar amb el BASIC del ZX-81.

Introducció

Tot i que hi ha alguns programes que tradueixen d'ASCII (de tinta) a braille; de moment, n'hi ha pocs que convertisquen textos matemàtics al braille matemàtic que s'usa en Espanya (vegeu Braimat. De moment no n'hi ha cap que siga multiplataforma. En trobareu algun per a altres sistemes (Nemeth code, per exemple): Duxbury Systems's (no éas lliure); mmbt, mml2b, BraMaNet (són llliures). El programa Lambda convertirà d'ASCII i de MathML a braille, però de moment només se'n pot descarregar un prototip.

Talp(mat) és el programa invers de Blat(mat): converteix textos escrits en ASCII (usant una sintaxi "tipus derive" per a les expressions matemàtiques) a braille integral.

Per exemple, pren un fitxer com

Las ecuaciones de la forma `ax^2+bx+c=0` tienen por solución
`x=(-b+-sqrt(b^2-4ac))/(2a)`.
	
i el converteix en
{las ecuaciones de la forma \_ax1#b+bx+c=#j_\  tienen por soluci0n
\_x=2-b+:-652b1#b-#d@ac||*2#b@a|_\ .
	

El fitxer, aleshores, es pot llegir amb una línia braille o una Braille Lite

Llicència

Talp(mat) es distribueix sota la versió 2 de la Llicència General Pública (GPL, version 2).

Descàrrega

El programa es pot descarregar de SourceForge.

Qüestions tècniques

Talp(mat) és multiplataforma

Talp(mat) està escrit en perl; en conseqüència hauria de funcionar en qualsevol sistema en què hi haja un intèrpret de perl. S'ha provat en GNU/Linux (Debian Woody i SuSE 9.0), Mac OS X 10.3 (Panther), Win98 i WinXP.

Instal·lació

Si ja heu instal·lat perl, copieu els continguts del paquet en un directori qualsevol

Ús

Escriviu

perl talp.pl [-l ca|es] [-c iso|cp850|utf8] FITXER_ENTRADA [FITXER_EIXIDA]
si ometeu el nom del fitxer d'eixida, talp(mat) crea un fitxer amb el mateix nom que el fitxer d'entrada amb extensió .BRA. Els fitxers d'entrada han de estar escrits en ASCII pur amb les expressions matemàtiques escrites com s'indica en la pàgina de l'ASCIIMathML de Peter Jipsen.

Hem triat aquesta sintaxi perquè així es possible crear un fitxer ASCII i generar-ne automàticament dues versions: una en tinta (XHTML+MathML) i una en braille.

L'opció -l indica si el text està escrit en català o en castellà. L'opció -c indica si els accents, dièresis, etc. s'han codificat d'acord amb la pàgina de caràcters ISO-8859-1(5), code page 850 o UTF-8. Per exemple, si heu escrit un fitxer (diguem-li intmult.txt) en valencià i l'heu guardat amb codificació ISO-8859-1, la instrucció serà

perl talp.pl -l ca -c iso intmult.txt intmult.bra
Si no sabeu quina codificació s'ha utilitzat, ometeu l'opció: el programa intentarà endivinar-la.

Agraïments

Agraisc a Noemí Sanchis Martínez les seues preguntes i comentaris: han contribuït notablement a millorar aquest projecte. També vull agrair a Marisa Botella Galiana la seua ajuda en la revisió de la versió anglesa d'aquesta pàgina.

Gràcies en especial a José María Villar Pérez de l'ONCE i a Domingo Martínez: mentre provaven les diferents versions de blat(mat) em van convéncer que començara el desenvolupament de talp(mat).

Finalment, gràcies a Quico Saval Vicente: sense ell mai hagués començat aquest projecte.

Projecte hostatjat per SourceForge.net Logo