logo de talp
[English][castellano]

Tap(mat)

Introducció

Tap(mat) és un senzill programa pren un fitxer ASCII amb les expressions matemàtiques escrites d'acord amb la sintaxi de l'extraordinari ASCIIMathML i li afegeix les capçaleres i les etiquetes necessàries perquè el fitxer siga interpretat per un navegador. És a dir, hi fa els canvis necessaris perquè siga convertit en HTML/MathML.

Llicència

Tap(mat) es distribueix sota la versió 2 de la Llicència General Pública (GPL, version 2).

Descàrrega

El programa es pot descarregar de SourceForge.

Qüestions tècniques

Tap(mat) és multiplataforma

Tap(mat) està escrit en perl; en conseqüència hauria de funcionar en qualsevol sistema en què hi haja un intèrpret de perl. S'ha provat en GNU/Linux (Debian Woody i SuSE 9.0), Mac OS X 10.3 (Panther), Win98 i WinXP.

Instal·lació

Si ja heu instal·lat perl, copieu els continguts del paquet en un directori qualsevol

Ús

Escriviu

perl tap.pl FITXER_ENTRADA [FITXER_EIXIDA]
si ometeu el nom del fitxer d'eixida, tap(mat) crea un fitxer amb el mateix nom que el fitxer d'entrada amb extensió .html.